Phân tích làn sóng vàng ngày 28 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Vàng tiếp cận mức hỗ trợ 1865,00

• Có khả năng giảm xuống 1800,00

Vàng gần đây đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 1905,00 ( mức thấp của các lần điều chỉnh trước đó B và D) và hiện đang giao dịch gần mức hỗ trợ mạnh mẽ 1865,00 (mức thấp của mức điều chỉnh mạnh hàng tháng (A) từ tháng 8).

Mức hỗ trợ 1865,00 cũng rất thú vị với hàng ngày hạ thấp dải Bollinger và sự điều chỉnh Fibonacci 50% của xung lực đi lên từ tháng 6.

Nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ 1905,00 thì vàng có thể giảm xuống mức hỗ trợ có ý nghĩa tiếp theo tại 1800,00. Trong kịch bản thay thế, giá có thể sẽ kiểm tra lại mức kháng cự tại 1900.00.