Dầu kết thúc tuần thấp hơn - Orbex


OrbexGiá dầu thô đã lấy lại một số mức tăng từ tuần trước. Hành động giá chuyển sang tiêu cực khi đóng cửa tuần gần ngưỡng 40.00. Tuy nhiên, mô hình nhấn chìm tăng giá của tuần trước mang lại hy vọng cho đà tăng tiếp tục. Hiện tại, giá dầu đang mắc kẹt trong các mức kháng cự và hỗ trợ lần lượt là 41 và 38,83. Cần phải có một sự đột phá từ phạm vi này để xác nhận thêm đà tăng. Hành động giá trên biểu đồ 4 giờ cũng đang hiển thị, những gì có thể là mô hình cốc và tay cầm. Một sự bứt phá trên mức 41,00 có thể có khả năng tăng thêm. Nếu mẫu cốc và tay cầm thành hiện thực, thì mức tăng tối thiểu là 44,00. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách giá dầu sẽ tăng - Mở tài khoản Orbex của bạn ngay bây giờ