Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 28.09.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Tất cả các cặp tiền điện tử sẽ kết thúc các đợt điều chỉnh trong tương lai gần. Tiếp theo, sẽ bắt đầu xu hướng giảm. Một người vẫn có thể tham gia các giao dịch dài hạn cho đến khi xu hướng giảm bắt đầu.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis sóng Elliott
  • Phân tích gợn sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Thị trường BTCUSD tiếp tục hình thành một sóng điều chỉnh giảm lớn B như một đường ngoằn ngoèo kép [W] - [X] - [Y]. Làn sóng cuối cùng [Y] hiện đang mở ra. Nó có khả năng kết luận là một đường ngoằn ngoèo đơn giản (A) - (B) - (C). Xung động cuối cùng c của (B) sẽ kết thúc ở mức 11058. Tiếp theo, thị trường sẽ đi xuống trong sóng xung lực (C) có thể kết thúc hình zigzag kép hiện đang diễn ra.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Mua 10874,00, TP 11058,00


Elliott wave Rippleanalysis

Xu hướng giảm đã bắt đầu hình thành sau khi sóng liên kết tăng [X] hoàn thành. Xu hướng mới phải đang diễn ra như một đường ngoằn ngoèo kép (W) - (X) - (Y). Hai yếu tố đầu tiên của sự kết hợp kép này đã hoàn thành và đang mở ra sóng cuối cùng [Y] bao gồm ba sóng phụ chính A-B-C. Sự điều chỉnh B có thể kết thúc ở mức 0,250. Tiếp theo, thị trường sẽ đi xuống và bắt đầu giảm, như được phác thảo trong biểu đồ.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay

Mua 0,244, TP 0,250


Elliott waveEthereumanalysis

Ngoài ra còn đang phát triển xu hướng giảm. Sau khi sóng đi lên (Y) hoàn thành, đã bắt đầu hình thành một đường ngoằn ngoèo A-B-C mới. Sóng xung A và sóng ba ngoằn ngoèo B dường như đã hoàn thành. Thị trường hiện đang giảm trong xu hướng giảm mới. Nhiều khả năng, chuyển động giá điều chỉnh trong sóng phụ [2] sẽ kết thúc ở mức quanh 367,31. Tiếp theo, giá sẽ giảm và giảm.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD hôm nay

Mua 357,27, TP 367,31