Phân tích sóng lúa mì ngày 25 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Lúa mì đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 534,00

Lúa mì gần đây đã đảo chiều với Bearish Engulfing hàng ngày từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 578,00 (đã dừng giá vào tháng 3), dải Bollinger Band hàng ngày trên và đường xu hướng kháng cự của kênh giảm hàng tuần từ tháng 1.

Sự đảo chiều giảm từ vùng hỗ trợ này bắt đầu làn sóng xung lực đi xuống trung hạn đang hoạt động (1).

Lúa mì dự kiến ​​sẽ giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 534,00 (trục nhỏ trước đây từ giữa tháng 9).