Phân tích sóng NZDJPY ngày 25 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDJPY đã đảo ngược khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 70,00

NZDJPY gần đây đã đảo chiều từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 68,70 (mức thấp nhất của sóng A từ tháng 8), dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung lực đi lên từ tháng 7.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã dừng ABC kéo dài trước đó điều chỉnh (2) từ tháng 7.

NZDJPY dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự vòng tiếp theo 70,00 (mức hỗ trợ cũ từ đầu tháng 9).