Phân tích sóng AUDNZD ngày 25 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDNZD đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 1,0670

AUDNZD chịu áp lực giảm giá sau lần bứt phá trước đó của vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 1.0800 và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của xung tăng từ tháng 7.

Việc phá vỡ vùng hỗ trợ này đã củng cố áp lực giảm giá đối với cặp tiền tệ này.

AUDNZD dự kiến ​​sẽ giảm thêm về phía mức hỗ trợ tiếp theo 1.0670 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động (iii), mức hỗ trợ nhỏ trước đây từ tháng 7).