USDCHF: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 25.09.20 - 02.10.20 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: Xem xét các vị thế bán từ các đợt điều chỉnh dưới mức 0,9304 với mục tiêu là 0,8900 0,8800.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất trên mức 0,9304 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục tăng lên mức 0,9398 0,9497.

Phân tích: Có lẽ, một làn sóng thứ ba giảm dần ở mức độ lớn hơn (3) tiếp tục phát triển vào khung thời gian hàng ngày, với sóng 1 trong số (3) đang hình thành bên trong. Sóng v của 1 đang phát triển trên khung thời gian H4. Sóng (iii) của v hình thành và sự điều chỉnh cục bộ sắp hoàn thành ở dạng sóng (iv) của v bên trong sóng v của 1. Rõ ràng, sóng c của (iv) sắp hoàn thành trong khung thời gian H1. Nếu giả định là chính xác, cặp tỷ giá có thể sẽ giảm xuống mức 0,8900 0,8800. Mức 0,9304 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự bứt phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục tăng lên mức 0,9398 0,9497.