XAUUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 25.09.20 - 02.10.20 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1846,65 với mục tiêu là 1973,73 2077,22.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 1846,65 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1822,71 1789,31.

Phân tích : Làn sóng thứ ba tăng dần ở mức độ lớn hơn (3) có lẽ tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 5 của (3) đang hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ ba ở mức độ nhỏ hơn iii của 5 đã hình thành trên khung thời gian H4, và có lẽ, một sự điều chỉnh cục bộ đã hoàn thành phát triển dưới dạng sóng iv của 5. Sóng (c) của iv hình thành như một xung lực vào thời gian H1 khung. Nếu giả định là chính xác, cặp tiền này có thể sẽ tăng lên mức 1973,73 2077,22. Mức 1846,65 là rất quan trọng trong trường hợp này, vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1822,71 1789,31.