GBPUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 25.09.20 - 02.10.20 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1.2667 với mục tiêu là 1.3016 1.3318.

Kịch bản thay thế: đột phá và hợp nhất dưới mức 1,2667 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1,2489 1,2244.

Phân tích: Có lẽ, làn sóng đầu tiên có mức độ lớn hơn (1) tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 3 của (3) được hình thành bên trong. Rõ ràng, một sự điều chỉnh cục bộ đã hình thành dưới dạng sóng thứ 4 của (3) trên khung thời gian H4. Có lẽ, sóng c 4 ở mức độ nhỏ hơn đã hình thành và sóng 5 tăng dần 5 của (3) đang bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định là đúng, cặp tiền này có thể sẽ tăng lên mức 1.3016 1.3318. Mức 1.2667 là rất quan trọng trong trường hợp này, vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1.2489 1.2244.