Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 25.09.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử.

Bitcoin và Ripple đã hoàn thành các làn sóng xung động. Cả hai loại tiền điện tử đang hình thành sóng điều chỉnh tăng giá. Người ta có thể mua hàng trong các điều kiện hiện tại.

Bài viết đề cập đến các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis của sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Sau khi sóng xung lực tăng A hoàn thành, đã bắt đầu sóng điều chỉnh B. Sóng B bắt đầu hình thành như một đường ngoằn ngoèo kép [W] - [X] - [Y]. Đã có các sóng [W] và [X] kết thúc, và sự điều chỉnh tăng giá (B), là chân cuối cùng của sóng [Y], hiện đang hình thành. Nó có thể hoàn thành ở mức xung quanh 10935. Tiếp theo, sẽ có sự phát triển của sóng xung giảm (C) sẽ kết thúc sóng điều chỉnh lớn B.

Kế hoạch giao dịch cho BTCUSD hôm nay:

Mua 10687,00, TP 10935,00


Sóng Elliott Rippleanalysis

Làn sóng liên kết hướng lên (X) gần đây đã hoàn thành dưới dạng ba ziczac WXY-XX-Z. Tiếp theo, đã bắt đầu hình thành một đường ngoằn ngoèo. Sóng A giảm giá đã hoàn thành như một xung năm sóng. Thị trường hiện đang hình thành sóng điều chỉnh tăng B có thể đạt mức 0.249. Sau khi đạt đến mức này, giá có thể đảo ngược và bắt đầu giảm trong xu hướng giảm mới.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay

Mua 0,231, TP 0,249


Elliott waveEthereumanalysis

Sau sóng điều chỉnh (Y ) đã hoàn thành, giá đã bắt đầu giảm trong xu hướng giảm mới. Phải có sự phát triển ngoằn ngoèo giảm giá A-B-C. Sóng A là một xung động, sóng điều chỉnh B có cấu trúc phức tạp của một hình ba-zắc. Bây giờ đang hình thành sự khởi đầu của xung lực mới. Sau khi sóng xung lực ngắn [1] hoàn thành, thị trường bắt đầu tăng trong điều chỉnh [2]. Giá có thể tiếp tục tăng lên mức 366,39. Tiếp theo, thị trường sẽ tiếp tục giảm.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD hôm nay

Mua 344,59, TP 366,39