Phân tích sóng đồng ngày 24 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đồng đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 290,00

Đồng gần đây đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa hỗ trợ mức 296,00 (trước đây là Đường Bullish Engulfing và Xuyên qua hàng ngày vào đầu tháng này) và mức thoái lui Fibonacci 38,2% của xung lực đi lên trước đó từ tháng 8.

Sự đột phá của vùng hỗ trợ này đã đẩy nhanh quá trình điều chỉnh ngắn hạn tích cực 2.

Đồng dự kiến ​​sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 290,00 (giá dự kiến ​​khi kết thúc đợt điều chỉnh tích cực 2) - từ đó giá có khả năng điều chỉnh tăng.