Phân tích sóng EURUSD ngày 24 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURUSD đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 1,1560

EURUSD gần đây đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa vùng hỗ trợ mức 1.1755 (đã dừng các sóng 4, (1) và 1 trước đó) và mức thoái lui Fibonacci 38,2% của mức giá tăng trước đó từ tháng 7.

Sự bứt phá của vùng hỗ trợ này đã đẩy nhanh hai hoạt động lồng vào nhau đi xuống. chuỗi xung 3 và (3).

EURUSD dự kiến ​​sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 1.1560 (giá dự kiến ​​cho việc chấm dứt sóng xung hoạt động 3).