Phân tích sóng NZDUSD ngày 24 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDUSD đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 1,9750

NZDUSD gần đây đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa hỗ trợ mức 0,6600 và đường xu hướng hỗ trợ từ cuối tháng 6.

Việc phá vỡ vùng hỗ trợ này đã thúc đẩy quá trình điều chỉnh ABC 4 ngắn hạn đang hoạt động từ đầu tháng 9.

tâm lý tăng giá USD NZDUSD dự kiến ​​sẽ giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 1.9750 (mức thấp hàng tháng từ tháng 8 và mức giá có khả năng hoàn thành sóng 4 đang hoạt động).