Phân tích sóng đậu nành ngày 24 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành phá vỡ kênh hàng ngày

• Có khả năng giảm xuống 986,00

Đậu nành tiếp tục nằm trong đợt điều chỉnh giảm mạnh 4, bắt đầu sớm hơn với Bearish Engulfing hàng ngày từ ngưỡng kháng cự quan trọng trong nhiều tháng 1040,00.

Giá hôm nay đã phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ của kênh tăng hàng ngày từ tháng 8 - điều này sẽ đẩy nhanh xu hướng giảm của công cụ.

Đậu nành được kỳ vọng sẽ giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 986,00 (mức thấp của đợt điều chỉnh ngắn hạn trước đó (iv) và giá mục tiêu khi hoàn thành sóng 2 đang hoạt động).