Dữ liệu tuyên bố thất nghiệp ở Mỹ một lần nữa không như mong đợi - Fxpro


Fxpro


Yêu cầu thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ một lần nữa không như mong đợi. Số lượng yêu cầu ban đầu đã tăng từ 866 nghìn lên 870 nghìn với kỳ vọng là 845 nghìn. Số lượng xác nhận quyền sở hữu tiếp tục giảm từ 12,75 triệu xuống còn 12,58 triệu, tệ hơn so với dự kiến ​​là 12,3 triệu.

Số lượng yêu cầu tiếp tục đang giảm, mặc dù với tốc độ chậm hơn nhiều so với dự kiến, trong khi sự ổn định của các đơn đăng ký ban đầu cho lợi ích ở mức 880 nghìn trong bốn tuần qua là một dấu hiệu đáng lo ngại.

Mức hiện tại cao hơn bốn lần so với trước khi đại dịch tấn công và không có sự suy giảm thêm, nó sẽ báo hiệu sự phục hồi kinh tế có thể bị dừng lại.

Nói đúng ra, đây là một tin tiêu cực hơn đối với thị trường, nhưng câu hỏi lớn bây giờ là, không phải thị trường mệt mỏi với việc bán tháo?

The FxPro Nhóm chuyên gia phân tích