Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 24.09.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi hoan nghênh độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch mỗi

BCTUSD đang hình thành đường ngoằn ngoèo A-B-C. Giá đang giảm trong xung A hiện đang diễn ra. Người ta có thể xem xét các vị thế bán trong tình hình hiện tại.

Bài viết đề cập đến các chủ đề sau:

  • Phân tích Bitcoinanalysis sóng Elliott
  • Phân tích gợn sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

>

Thị trường Bitcoin tiếp tục hình thành sóng điều chỉnh giảm B như một đường ngoằn ngoèo kép [W] - [X] - [Y]. Hiện đang có sóng gấu [Y]. Nó là một đường ngoằn ngoèo đơn giản (A) - (B) - (C). Sóng xung (A) sẽ hoàn thành ở mức xung quanh 9500. Tiếp theo, giá có thể được điều chỉnh lên trong đợt điều chỉnh đi lên (B). Sau đó, xung lực (C) có thể kéo giá về mức 8000. Tôi khuyên bạn nên tham gia các vị thế bán trong tình hình hiện tại.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay:

Bán 10299.00, TP. 9500,00


Elliott wave Rippleanalysis

Cấu trúc XRPUSD hiện tại đang hình thành xu hướng giảm. Hiện đang phát triển đường ngoằn ngoèo kép (W) - (X) - (Y). Sóng (W) là một đường ngoằn ngoèo đơn giản; sóng (X) là một đường ngoằn ngoèo ba. Giá hiện đang giảm theo hướng ngoằn ngoèo A-B-C. Có lẽ, sóng xung A sẽ kết thúc ở mức 0,209. Tiếp theo, thị trường sẽ được điều chỉnh trong sóng B, như được phác thảo trong biểu đồ.

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay

Bán 0,221, TP 0,209


Elliott waveEthereumanalysis

Sau khi tăng sóng (Y) kết thúc, đã bắt đầu một xu hướng giảm mới. Đang hình thành đường ngoằn ngoèo đơn giản A-B-C, trong đó A là một xung năm sóng và sóng B là một đường ngoằn ngoèo ba. Sau khi sóng điều chỉnh B hoàn thành, có các sóng phụ [1] và [2]. Hiện đang phát triển sóng xung [3] bao gồm các sóng phụ (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Giá sẽ tiếp tục giảm xuống mức 300,00, nơi sóng (5) của [3] sẽ kết thúc.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD hôm nay

Bán 323,78 , TP 300,00