Phân tích sóng đường 23/09/2020 - Fxpro


Fxpro


• Đường đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 13,30

Đường gần đây đã phá vùng kháng cự nằm giữa vùng kháng cự mức 12,77 (mức cao trước đây của nhiều cây nến từ tháng 8) và mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của xung giá đi xuống 1 từ tháng 8.

Việc phá vỡ vùng kháng cự này đã đẩy nhanh sóng điều chỉnh ngắn hạn 2 đang hoạt động từ bắt đầu từ tháng 9.

Đường dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lên về mức kháng cự tiếp theo 13,30 (mức cao hàng tháng trước đây từ tháng 8 và là mục tiêu hoàn thành sóng 3 đang hoạt động).