Phân tích làn sóng Twitter ngày 23 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Twitter đã phá vỡ ngưỡng kháng cự 43,70

• Có khả năng kiểm tra 45,50

Twitter hôm nay mở cửa với khoảng cách tăng mạnh phá vỡ ở trên mức kháng cự 43,70 (đỉnh của sóng xung lực ngắn hạn trước đó (iii) từ đầu tháng 9).

Việc phá vỡ mức kháng cự 43,70 tiếp tục sóng xung lực ngắn hạn C tích cực từ cuối của tháng 6.

Twitter dự kiến ​​sẽ tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự mạnh tiếp theo 45,50 (đã ngăn xu hướng tăng mạnh vào tháng 9 năm 2019) - từ đó giá có khả năng sẽ điều chỉnh xuống.