Kinh tế Eurozone phục hồi trong nguy cơ - Fxpro


Fxpro


Nền tảng tăng trưởng kinh doanh của khu vực châu Âu tạm dừng trong tháng này, đặt vấn đề về sự phục hồi kinh tế, khi những hạn chế mới nhằm dập tắt sự trỗi dậy của bệnh nhiễm trùng coronavirus đã đẩy ngành dịch vụ vào tình thế đảo ngược, một cuộc khảo sát cho thấy vào thứ Tư. Sự suy thoái mới trong lĩnh vực dịch vụ thống trị, có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi những ràng buộc mới đối với hoạt động áp đặt trên 19 quốc gia khu vực đồng euro, nhiều hơn bù đắp cho mức tăng trưởng sản xuất mạnh nhất trong hai năm.