Phân tích sóng đậu nành ngày 22 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 1045,00

Gần đây, đậu nành đã đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ. giữa mức hỗ trợ 1010,00 (đỉnh của Chụp hàng ngày) và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung tăng từ đầu tháng này.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng hỗ trợ này tiếp tục sóng xung trung gian hoạt động (3 ) - được bao bọc bởi kênh tăng mạnh hàng ngày từ tháng 8.

Đậu nành dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa và kiểm tra lại ngưỡng kháng cự tiếp theo 1045,00 (đỉnh của sóng xung lực ngắn hạn trước đó (i)).