Phân tích sóng AUDCAD ngày 22 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDCAD đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 0,9500

AUDCAD gần đây đã đảo chiều giảm từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự mạnh 0,9700 (đã dừng sóng xung mạnh trước đó (C) vào tháng 7) và dải Bollinger Band hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều giảm từ vùng kháng cự này bắt đầu sóng điều chỉnh trung gian hoạt động (C) .

AUDCAD dự kiến ​​sẽ tiếp tục giảm về mức hỗ trợ tiếp theo 0,9500 (mức thấp của đợt điều chỉnh ngắn hạn B trước đó vào đầu tháng 9).