Phân tích làn sóng PepsiCo ngày 22 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• PepsiCo đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 135,00

Gần đây PepsiCo đã đảo ngược khỏi vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 129,35 (trước đó đã hình thành hai mô hình Bullish Engulfing liên tiếp vào tháng 6) và dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã chặn đứng hai sóng xung lực đi xuống trước đó (iii) và C.

PepsiCo dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa và kiểm tra lại mức kháng cự tiếp theo 135.00 (mức hỗ trợ nhiều ngày trước đây từ đầu tháng 9).