Có phải ‘vòng xoáy tử thần’ Bitcoin sắp xảy ra sau đợt điều chỉnh độ khó lớn ngày hôm qua không? - Fxpro


Fxpro


Trước khi giảm một nửa gần đây, nhiều người đã tiên tri về cái gọi là "vòng xoáy tử thần" cho Bitcoin. Lý thuyết này xoay quanh ý tưởng rằng việc giảm một nửa phần thưởng khối dẫn đến sự di cư của những người khai thác do khả năng sinh lời đột ngột của các hoạt động khai thác. Kết quả là, tỷ lệ băm của mạng giảm và thời gian khối tăng lên, có nghĩa là doanh thu của người khai thác tiếp tục giảm, đẩy nhiều người khai thác ra khỏi mạng hơn. Vòng lặp này sau đó được cho là sẽ tiếp tục cho đến khi không còn ai để khai thác Bitcoin (BTC). Vậy, các nhà tiên tri về ngày tận thế có đúng không?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải hiểu điều gì kích hoạt điều chỉnh độ khó. Tất cả các thợ đào Bitcoin cạnh tranh để giải quyết khối tiếp theo. Mạng càng được hưởng nhiều hashpower thì điều đó có thể xảy ra càng nhanh. Để đảm bảo rằng tốc độ tạo vẫn ở khoảng 10 phút cho mỗi khối, Satoshi Nakamoto đã nhúng một tính năng vào giao thức điều chỉnh độ khó khoảng hai tuần một lần. Nếu trong khoảng thời gian này, thời gian giữa các khối giảm xuống dưới mốc đó, độ khó sẽ điều chỉnh tăng lên. Nếu thời gian giữa các khối tăng lên trên con số đó, điều ngược lại sẽ xảy ra.

Hai điều chỉnh gần đây này là kết quả của sự gia tăng đáng kể về hashpower. Do đó, thay vì ủng hộ kịch bản vòng xoáy tử thần, nó dường như cho thấy sức khỏe tuyệt vời của mạng Bitcoin.

Có phải 'vòng xoáy tử thần' Bitcoin sắp xảy ra sau đợt điều chỉnh độ khó lớn vào ngày hôm qua không ?, CoinTelegraph, ngày 22 tháng 9