Phân tích sóng Comcast ngày 21 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Comcast rơi vào bên trong sóng xung lực (3)

• Có khả năng đạt tới 43,00

Comcast tiếp tục rơi vào bên trong sóng xung (3), bắt đầu sớm hơn từ vùng kháng cự được thiết lập giữa mức kháng cự trong nhiều tháng 47,40 (mức cao nhất trong tháng 1) và đường xu hướng kháng cự của kênh tăng hàng ngày từ tháng 6.

Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự này vùng đã tạo ra mô hình đảo chiều hàng ngày tuyệt đẹp Shooting Star Doji.

Comcast dự kiến ​​sẽ giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 43,00 (mức thấp của đợt điều chỉnh ngắn hạn trước đó (iv) từ đầu tháng 9).