Phân tích sóng NZDCHF ngày 21 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCHF đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 0,6035

NZDCHF gần đây đã đảo chiều giảm từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 0,6160 (đỉnh của sóng 2 trước đó) và dải Bollinger Band hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã chặn đứng sóng điều chỉnh ngắn hạn trước đó (ii).

Với tâm lý tăng giá CHF được thấy ngày hôm nay, NZDCHF có khả năng giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 0,6035 (mức thấp của Morning Star trước đó và sóng (i)).