Phân tích sóng khí tự nhiên ngày 21 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Khí tự nhiên phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 1.800

Khí tự nhiên hôm nay đã phá vỡ vùng hỗ trợ được thiết lập giữa mức hỗ trợ 1,92 (mức kháng cự cũ từ tháng 7) và mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của xung tăng mạnh C từ tháng 7.

Việc phá vỡ vùng hỗ trợ này có khả năng tăng tốc các sóng xung động (iii) và 3 - thuộc về sóng (3) từ tháng trước.

Khí tự nhiên dự kiến ​​sẽ giảm thêm về phía mức hỗ trợ tiếp theo 1.800 (giá mục tiêu cho việc chấm dứt các sóng xung động (iii) và 3) .