Phân tích sóng NZDUSD ngày 21 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDUSD đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 0,6600

NZDUSD gần đây đã đảo chiều giảm từ vùng kháng cự. giữa mức kháng cự 0,6785 (cũng đã dừng cặp tiền này vào đầu tháng 9) và dải Bollinger Band hàng ngày trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã tạo ra mô hình đảo chiều nến Nhật hàng ngày Shooting Star.

Với sự phân kỳ giảm giá trên chỉ báo Stochastic hàng ngày, NZDUSD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 0,6600 (mức thấp của mô hình nến Đường xuyên qua trước đó).