Phân tích sóng AUDNZD ngày 18 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• AUDNZD chịu áp lực giảm giá

• Có khả năng giảm xuống 1.0720

AUDNZD chịu áp lực giảm giá sau khi đột phá trước đó của vùng hỗ trợ được thiết lập giữa mức hỗ trợ 1.0810 (mức thấp của sóng 1 áp đặt trước đó) và mức điều chỉnh Fibonacci 50% của động thái giá tăng trước đó từ tháng 7. Sự phá vỡ của vùng hỗ trợ theo sau sự phá vỡ trước đó của kênh tăng hàng ngày từ tháng 7.

AUDNZD có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 1,0720 (mức thấp của lần điều chỉnh trước đó (iv) từ đầu tháng 8).