Phân tích sóng EURAUD ngày 18 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURAUD đã đảo chiều khỏi vùng hỗ trợ

• Có khả năng tăng lên 1.6400

EURAUD gần đây đã đảo chiều từ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ mạnh mẽ 1,6125 (đã đảo chiều giá từ giữa tháng 7) và dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Sự đảo chiều đi lên từ vùng hỗ trợ này đã chặn đứng các sóng xung lực ngắn hạn 3 trước đó và (1).

Với sự phân kỳ tăng rõ ràng trên chỉ báo Stochastic hàng ngày, EURAUD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 1.6400 (đã dừng lần điều chỉnh trước đó 2).