Phân tích sóng CHFJPY ngày 18 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• CHFJPY đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 114,00

CHFJPY gần đây đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ chính 115,50 (đã liên tục đảo ngược giá từ đầu tháng 8) và mức thoái lui Fibonacci 50% của xung lực đi lên trước đó từ tháng 7.

Sự bứt phá của vùng hỗ trợ này đã thúc đẩy giao dịch ngắn hạn hoạt động. sóng xung kỳ hạn (iv).

CHFJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 114,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng hoạt động (iv)).