Phân tích sóng đậu nành ngày 18 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Đậu nành đã phá vỡ ngưỡng kháng cự tròn 1000,00

• Có khả năng tăng lên 1065,00

Gần đây, đậu nành đã phá vỡ ngưỡng kháng cự tròn 1000,00 - làm tăng tốc các sóng xung hoạt động (iii), (v) và C.

Việc phá vỡ mức kháng cự 1000,00 đã tăng tốc đáng kể sóng C hoạt động từ tháng 8 - sau đó phá vỡ kênh tăng mạnh hàng ngày so với tháng trước - báo hiệu nhiều khả năng sẽ tăng thêm.

Đậu nành có khả năng tăng hơn nữa về mức kháng cự tiếp theo 1065,00 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng xung động C).