XAUUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 18.09.2020 - 25.09.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1906,07 với mục tiêu là 2077,22 2130,03.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1906,07 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1862,02 1822,71.

Phân tích: Làn sóng thứ ba tăng dần ở mức độ lớn hơn (3) có lẽ tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 5 của (3) đang hình thành bên trong. Rõ ràng, làn sóng thứ ba của mức độ nhỏ hơn iii của 5 đã hình thành trên khung thời gian H4, và có lẽ, một sự điều chỉnh cục bộ đã kết thúc phát triển dưới dạng sóng iv của 5. Làn sóng thứ năm v của 5 bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1 , với sự điều chỉnh cục bộ phát triển dưới dạng sóng (ii) của v bên trong. Nếu giả định là đúng, giá sẽ tiếp tục tăng lên mức 2077,22 2130,03 sau khi điều chỉnh. Mức 1906,07 là rất quan trọng trong trường hợp này vì sự đột phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1862,02 1822,71.