NZDUSD Gợi ý khi hoàn thành ba ZigZag tăng - Orbex


OrbexNZDUSD gợi ý về bộ ba zigzag tăng giá Ⓦ-Ⓧ-Ⓨ-Ⓧ-Ⓩ trong sóng chính cuối cùng Ⓩ. Sóng Ⓩ là một đường ngoằn ngoèo đơn giản bao gồm các sóng con trung gian (A) - (B) - (C). Sóng (A) là một xung lực, trong khi sóng (B) là một đường ngoằn ngoèo giảm giá. Trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy các sóng nhỏ 3, 4 và 5 hoàn thành xung trung gian gần 0,697. Ở mức đó, sóng Ⓩ sẽ bằng 161,8% sóng ngoằn ngoèo Ⓨ. Một kịch bản thay thế cho thấy cấu trúc của một đường ngoằn ngoèo ba. Sóng sơ cấp Ⓩ hiện đang được hình thành. Phần giữa của sóng Ⓩ là sóng điều chỉnh (B), có thể có dạng phẳng. Sóng ngoằn ngoèo A và sóng điều chỉnh ba zic zắc B đã hoàn tất khi giá đạt mức cao trước đó. Nhiều khả năng chúng ta có thể thấy xung C giảm xuống gần 0,660, ở mức thấp trước đó. Sau khi đi ngang, chúng tôi kỳ vọng giá sẽ tăng trong xung lực trung gian (C). Kiểm tra chiến lược của bạn về cách NZD sẽ tăng giá với Orbex! Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.