GBPUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 18.09.2020 - 25.09.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1.2757 với mục tiêu là 1.3196 1.3481.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1,2757 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1,2489 1,2244.

Phân tích: Có lẽ, làn sóng đầu tiên có mức độ lớn hơn (1) tiếp tục phát triển trên khung thời gian hàng ngày, với sóng 3 của (3) được hình thành bên trong. Một sự điều chỉnh cục bộ đang hình thành dưới dạng sóng thứ 4 của (3) trên khung thời gian H4. Trong khung thời gian H1, có lẽ sóng a 4 có mức độ nhỏ hơn đã hình thành và một sự điều chỉnh tăng dần đang hình thành như sóng b trên 4. Nếu giả định là đúng, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên mức 1.3196 1.3481. Mức 1.2757 là rất quan trọng trong trường hợp này vì sự bứt phá sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1.2489 1.2244.