EURUSD: Phân tích và dự báo sóng Elliott cho 18.09.2020 - 25.09.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Kịch bản chính: xem xét các vị thế mua từ các đợt điều chỉnh trên mức 1,1749 với mục tiêu là 1,2100 1,2200.

Kịch bản thay thế: đột phá và việc hợp nhất dưới mức 1,1749 sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1,1642 1,1472.

Phân tích: Có lẽ, làn sóng đầu tiên 1 tiếp tục hình thành trong làn sóng thứ ba (3 ) ở mức độ lớn hơn vào khung thời gian hàng ngày. Trên khung thời gian H4, sóng thứ ba iii của 1 hình thành và sự điều chỉnh cục bộ kết thúc phát triển thành sóng thứ tư iv của 1 ở dạng tam giác. Rõ ràng, làn sóng thứ năm v của 1 bắt đầu phát triển trên khung thời gian H1. Nếu giả định này là đúng, cặp tiền sẽ tiếp tục tăng lên 1.2100 1.2200. Mức 1.1749 là rất quan trọng trong kịch bản này. Sự đột phá của nó sẽ cho phép cặp tiền tiếp tục giảm xuống mức 1.1642 1.1472 trong sóng iv của 1.