Giá vàng yếu hơn một chút sau cuộc họp của Fed - Orbex


OrbexKim loại quý này đang trên đà đóng cửa trong sắc đỏ vào thứ Năm. Tuy nhiên, tốc độ giảm bị hạn chế sau phản ứng ban đầu. Giá vàng đóng cửa với mức tăng khiêm tốn vào thứ Tư, chỉ để đảo ngược mức tăng đó vào thứ Năm. Mô hình nến giảm có thể báo hiệu sự tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên, với mức giá gần 1900 đang được giữ mạnh trong thời điểm hiện tại, giá vàng có thể được củng cố. Ở khía cạnh ngược lại, khu vực năm 1967 đang chứng tỏ khó bị phá vỡ. Do đó, biên độ đi ngang có thể tiếp tục trong ngắn hạn. Nhưng có một số trọng lượng cho sự tăng giá là Stochastics hiện đang đảo ngược khỏi mức quá bán. Theo dõi giá vàng bứt phá trên mức năm 1967 để có thêm bất kỳ mức tăng nào sắp tới. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.