Tìm kiếm EURUSD Hỗ trợ ngoài Đường xu hướng - Orbex


OrbexĐồng euro đang giảm lỗ sau cuộc họp của Fed. Giá đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần trước khi phục hồi. Điều này trùng với đường xu hướng mà từ đó đồng tiền chung đang đảo ngược các khoản lỗ. Tiếp tục tăng lên có thể thấy mức 1.1900 bị thử thách một lần nữa. Với xu hướng đi ngang trên 1.1715, chúng tôi kỳ vọng mô hình đi ngang này sẽ được giữ vững. Việc đóng cửa mạnh trên 1.1900 sẽ là cần thiết để xác nhận xu hướng tăng. Điều này cần được theo sau với sự bứt phá trên 1.2000 để biết thêm bất kỳ dấu hiệu nào về xu hướng tăng đang tiếp tục. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.