Dự báo hàng ngày về sóng Elliott cho Bitcoin, Ripple và Ethereum 15.09.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Dự báo sóng Elliott cho BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD cho hôm nay

Elliott waveBTCUSDanalysis

Ở đó tiếp tục hình thành đường zigzag kép đi xuống, nơi mà sóng hình zigzag giảm giá [W] đã hoàn thành. Hiện đang hình thành sóng liên kết tăng giá [X]. Làn sóng này có thể kết thúc dưới dạng một đường ngoằn ngoèo đơn giản, bao gồm các sóng phụ (A) - (B) - (C). Thị trường đang tăng trong sóng xung động cuối cùng (C). Xung này sẽ hoàn thành ở mức xung quanh 11150, trong đó sóng [X] sẽ đạt tới 50% đường ngoằn ngoèo [W] theo đường thoái lui Fibonacci.


Elliott waveXRPUSDanalysis

Thị trường XRPUSD đã hoàn thành sóng giảm (W) dưới dạng một đường ngoằn ngoèo đơn giản. Tiếp theo, giá đã bắt đầu tăng trong sóng liên kết (X). (X) cũng đang mở ra như một đường ngoằn ngoèo bao gồm ba sóng phụ chính A-B-C. Sóng A là một đường chéo hàng đầu. Hiện tại, thị trường đang tăng trong xung C. Giá sẽ tăng lên mức 0,278, trong đó toàn bộ sóng liên kết [X] sẽ là 50% của sóng (W), theo mức thoái lui Fibonacci.


Elliott waveETHUSDanalysis

Sóng xung A chắc chắn đã kết thúc và sóng điều chỉnh giảm B hiện đang hình thành như một đường ngoằn ngoèo đơn giản [A] - [ B] - [C]. Xung [A] và sóng điều chỉnh giảm [B] đã kết thúc. Impulse [C] vẫn đang phát triển. Giá sẽ tiếp tục tăng trong phần cuối cùng của xung lực [C] lên mức 418,00. Tại mức này, toàn bộ nhịp điều chỉnh B sẽ đạt mức Fibonacci 61,8% của sóng A.