Phân tích sóng Ebay - ngày 17 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Ebay đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 46,00

Ebay tiếp tục giảm mạnh sau sự bứt phá trước đó của vùng hỗ trợ nằm giữa mức hỗ trợ 51,00 (đã dừng sóng xung lực trước đó (i)) và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung lực đi lên từ tháng 4.

Sự phá vỡ của vùng hỗ trợ này đã đẩy nhanh hoạt động sóng xung lực C thuộc sóng (B) từ giữa tháng 7.

Ebay có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 46,00 (giá mục tiêu cho việc chấm dứt sóng xung phụ đang hoạt động (iii )).