Phân tích sóng Palladium - ngày 17 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• Paladi đã đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 2265,00

Palladium gần đây đã đảo chiều giảm từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 2400,00 (hình thành đỉnh của mô hình đảo chiều hình nến hàng ngày trước đó của Evening Star Doji từ cuối tháng 7) và dải Bollinger Band hàng ngày trên.

Nếu Palladium đóng cửa hôm nay gần mức hoạt động, nó sẽ một lần nữa hình thành mô hình đảo chiều hàng ngày Evening Star Doji - tín hiệu giảm giá mạnh.

Palladium có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 2265.00 (mức thấp của sóng trước đó (ii) từ đầu tháng 9).