Phân tích sóng NZDCAD - ngày 17 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• NZDCAD đã phá vỡ vùng kháng cự

• Có khả năng tăng lên 0,8915 và 0,9000

NZDCAD gần đây đã phá vỡ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự 0,8850 (đã dừng sóng xung động trước đó (1)) và mức điều chỉnh Fibonacci 61,8% của đợt điều chỉnh giảm từ tháng 7.

Việc phá vỡ vùng kháng cự này tiếp tục sóng xung động trung hạn đang hoạt động (3 ) từ đầu tháng 9.

NZDCAD có khả năng tăng thêm về phía mức kháng cự tiếp theo 0,8915 (đỉnh của sóng (B) từ đầu tháng 8) - sự bứt phá có thể dẫn đến mức tăng tiếp theo sức đề kháng mạnh mẽ 0,9000.