Phân tích sóng MGM - ngày 17 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• MGM đã đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 20,55

Gần đây MGM đã đảo chiều giảm từ vùng kháng cự nằm giữa mức kháng cự quan trọng 24,00 (đã đảo ngược giá đều đặn từ đầu tháng 6) và dải Bollinger Band hàng ngày phía trên.

Sự đảo chiều đi xuống từ vùng kháng cự này đã dừng chuỗi đa xung trước đó được tạo thành của sóng xung lực 3 và (C).

MGM có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 20,55 (mức thấp của lần điều chỉnh ngắn hạn 2 trước đó từ tháng trước).