Phân tích sóng EURJPY - ngày 17 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURJPY đã phá vỡ vùng hỗ trợ

• Có khả năng giảm xuống 123,00

EURJPY gần đây đã phá vỡ vùng hỗ trợ nằm giữa vùng hỗ trợ mức 124,50 (đã dừng các sóng trước đó iv, (iv) và (a)) và mức điều chỉnh Fibonacci 38,2% của xung tăng từ tháng 6.

Việc phá vỡ vùng hỗ trợ này tiếp tục hoạt động tích cực trong ngắn hạn sóng xung lực (c) từ đầu tháng 9.

EURJPY có khả năng giảm sâu hơn về mức hỗ trợ tiếp theo 123,00 (giá mục tiêu được tính cho việc hoàn thành sóng xung phụ hoạt động i).