Vàng giảm khi mức kháng cự kỹ thuật năm 1967 được chứng minh là khó phá vỡ - Orbex


OrbexKim loại quý đang giao dịch yếu hơn do mức kháng cự kỹ thuật gần năm 1967 được giữ nguyên. Cuộc họp của Fed cũng đặt ra đà giảm với vàng có thể sẽ giảm trong thời gian tới. Hành động giá có thể đang đi đúng hướng để kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1911,50. Nếu vùng hỗ trợ được giữ lại một lần nữa, chúng ta có thể thấy sự củng cố tiếp tục. Tuy nhiên, nếu vàng mất ngưỡng hỗ trợ 1911,50 và hỗ trợ 1900 tiếp theo, chúng tôi dự đoán sẽ có sự điều chỉnh xuống vùng 1817,80. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách vàng sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.