Dầu thô WTI tăng vượt ngưỡng kháng cự trước đó - Orbex


OrbexGiá dầu tiếp tục đẩy cao hơn khi hành động giá xóa ngưỡng kháng cự trước đó gần 38,83. Sau đột phá tăng giá, hàng hóa cũng tăng nhẹ lên mức gần 40.00 trước khi giảm trở lại. Nếu xu hướng giảm hiện tại tiếp tục, thì giá dầu có thể kiểm tra lại mức 38,83 để thiết lập hỗ trợ. Điều này có khả năng tạo tiền đề cho việc tiếp tục nếu mức hỗ trợ được giữ vững. Mục tiêu tăng tiếp theo từ 38,83 sẽ là mức 41,00. Trước đây, hành động giá đã duy trì được một thời gian ngắn. Kiểm tra chiến lược của bạn về giá dầu sẽ tăng như thế nào - Mở Tài khoản Orbex của bạn ngay