GBPUSD Pares Gains, BoE in Focus - Orbex


OrbexĐồng bảng Anh đã không thể bứt phá trên mức 1,1300. Kết quả là, hành động giá đã đảo ngược mức tăng và đang đẩy xuống thấp hơn. BoE dự kiến ​​nhóm họp vào ngày hôm nay và những lời lẽ ôn hòa từ ngân hàng trung ương có thể đẩy giá xuống thấp hơn nữa. Hiện tại, GBPUSD đang giao dịch trong phạm vi 1.3000 và 1.2750. Do GBPUSD không thể kiểm tra mức hỗ trợ thấp hơn ở mức 1.2750 trước đó, chúng tôi kỳ vọng sẽ kiểm tra mức này. Ở chiều ngược lại, không chắc GBPUSD sẽ có thể vượt qua ngưỡng kháng cự 1.3000 vào lúc này. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách GBP sẽ tăng giá! Mở Tài khoản Orbex của bạn và bắt đầu giao dịch ngay bây giờ.