EURUSD mất 1.1800 Xử lý - Orbex


OrbexĐồng euro được giao dịch trên một lưu ý yếu hơn khi giá giảm sau quyết định của Fed. Điều này đã dẫn đến việc đồng tiền chung mất mốc 1,1800. Nó diễn ra sau khi hồi đầu tuần, đồng euro chỉ tăng khi mức tăng được giới hạn gần 1,1900. Tại thời điểm viết bài, EURUSD đang kiểm tra đường xu hướng tăng. Hành động giá phần nào được hỗ trợ gần đường xu hướng. Với chỉ báo dao động Stochastics cũng bị bán quá mức, chúng ta có thể thấy một số mức tăng nhẹ. Nhưng nếu hỗ trợ của đường xu hướng bị mất, thì chúng tôi kỳ vọng sẽ di chuyển xuống mức hỗ trợ 1.1715. Kiểm tra chiến lược của bạn về cách đồng euro sẽ tăng giá với Orbex - Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ.