Dự báo ngắn hạn cho BTCUSD, XRPUSD và ETHUSD 17.09.2020 - LiteForex


LiteForex


>

Tôi chào mừng độc giả của mình!

Tôi đã chuẩn bị một dự báo tiền điện tử ngắn hạn dựa trên phân tích sóng Elliott của Bitcoin, Ripple và Ethereum. Tôi đề xuất các tín hiệu đầu vào để giao dịch từng loại tiền điện tử trong ngày.

Bitcoin đang hình thành làn sóng xung lực (C) chưa hoàn thành, vì vậy, bạn nên tham gia một giao dịch dài hạn. Giá Ripple cũng đang tăng, do đó, việc mua XRPUSD có liên quan.

Bài viết bao gồm các chủ đề sau:

  • Elliott wave phân tích bit
  • Phân tích bit sóng Elliott
  • Phân tích sóng Elliott

Phân tích bit sóng Elliott

Thị trường BTCUSD tiếp tục hình thành đường ngoằn ngoèo kép xuống, với lượt đi, sóng [W] đã hoàn thành bên trong. Biểu đồ giá Bitcoin hiện đang vẽ làn sóng liên kết đi lên [X] bao gồm ba sóng phụ (A), (B) và (C). Giá hiện phải tăng trong sóng xung lực tăng (C). Xung này sẽ kết thúc ở mức 11480, trong đó toàn bộ sóng liên kết [X] sẽ bằng 61,8% của sóng hình zic zắc [W], theo Fibonacci retracements. Tỷ lệ này có nhiều khả năng đạt được.

Kế hoạch giao dịch BTCUSD hôm nay

Mua 11000,00, tp 11480,00


Rippleanalysis sóng Elliott

Thị trường XRPUSD tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Phải phát triển đường ngoằn ngoèo kép đã hoàn thành một nửa. Sóng gấu (W) đã kết thúc như một đường ngoằn ngoèo đơn giản. Tiếp theo, giá đã bắt đầu tăng trong sóng liên kết (X) bao gồm các sóng phụ A-B-C. Sóng A là một đường chéo hàng đầu, sóng điều chỉnh B là một đường ngoằn ngoèo; sóng C là một xung chưa kết thúc. Giá sẽ ngừng tăng quanh mức 0,278, trong đó sóng (X) sẽ bằng 50% sóng (W).

Kế hoạch giao dịch cho XRPUSD hôm nay

Mua 0,255, tp 0,278


Elliott waveEthereumanalysis

Tại phần gần đây nhất của biểu đồ ETHUSD, tiếp tục hình thành đường ngoằn ngoèo xuống đơn giản. Trong đường zíc zắc này, sóng xung động giảm giá A đã kết thúc và thị trường đang tăng trong sóng điều chỉnh B. Sóng B có khả năng sẽ xuất hiện dưới dạng một đường ngoằn ngoèo ba đường tăng, bao gồm các sóng phụ [W] - [X] - [Y] - [X] - [Z]. Trong vài ngày tới, sóng điều chỉnh [Z] có thể kết thúc sự kết hợp bộ ba ở mức khoảng 418,00. Ở cấp độ này, mức điều chỉnh B sẽ bằng 61,8% mức xung A.

Kế hoạch giao dịch ETHUSD today

Mua 378,00, tp 418,00