Phân tích sóng EURGBP - ngày 16 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• EURGBP đảo chiều khỏi vùng kháng cự

• Có khả năng giảm xuống 0,9100

EURGBP gần đây đã đảo chiều giảm từ vùng kháng cự tại giao điểm của mức kháng cự mạnh 0,9300 và đường xu hướng kháng cự của kênh tăng hàng tuần rộng từ tháng 4.

Sự đảo chiều giảm từ vùng kháng cự này bắt đầu sóng điều chỉnh ngắn hạn tích cực (ii).

EURGBP có khả năng giảm thêm về mức hỗ trợ tiếp theo 0,9100 - việc phá vỡ mức này sẽ dẫn đến thiệt hại thêm về phía 0,9000 (giá mục tiêu khi hoàn thành sóng hoạt động (ii)).