Phân tích sóng WTI - ngày 16 tháng 9 năm 2020 - Fxpro


Fxpro


• WTI đang tăng trong sóng (ii)

• Có khả năng đạt 43,55

WTI tiếp tục tăng trong đợt điều chỉnh nhỏ sóng (ii) - bắt đầu sớm hơn từ mức hỗ trợ 36,70 (mức thấp hàng tháng trước đây từ tháng 7), giao với dải Bollinger Band hàng ngày thấp hơn.

Sóng hoạt động (ii) thuộc xung lực giảm ngắn hạn sóng C từ cuối tháng 8.

WTI có khả năng tăng thêm về phía ngưỡng kháng cự tiếp theo 43,55 (đỉnh của đợt điều chỉnh B trước đó, cũng là giá mục tiêu cho sự kết thúc của sóng (ii)) .